วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ตารางสอบกลางภาค


การบ้านปิดปีใหม่


T การบ้านปิดปีใหม่ T

Homeroom

            - เปิดเรียนวันที่ 2 มกราคม 2556

            - จัดงานปีใหม่วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2556

            - สอบกลางภาควันที่ 8,10,14,15 มกราคม 2556

คณิต

- ทำชีทหน้า 3-4

- การบ้านในสมุด (ที่เอาโจทย์จากหน้า31ข้อ2ใหญ่ทั้ง2ข้อเขียนลงสมุดพร้อมวาดรูป)

วิทย์  (ส่งวันที่ 2 มกราคม 2556)

            - ทำในหนังสือหน้า 113 (เอาคำตอบมาจากหน้า114-116)

            - ทำในหนังสือหน้า 118 – 125

ประวัติศาสตร์  (ส่งวันที่ 2 มกราคม 2556)

            - ทำการ์ด ส.ค.ส.

Grammar  (ส่งก่อนวันที่ 31 มกราคม 2556)

- งานกลุ่ม 2คน ให้เขียนเกี่ยวกับเรื่อง Christmas fair อย่างต่ำ 200 คำ ลงกระดาษA4 ธรรมดา     กี่หน้าก็ได้ และให้เขียนชื่อด้านล่าง

Social

            - เตรียมสอบ Dictation Vocab from Unit 1 (ครูสามารถเลือกคำศัพท์คำไหนก็ได้จากบท)

            - ทำชีท Unit3,4Summary Economic Relation and Sufficiency Economy

Math

            - ทำชีท Polygons

Writing

            - ทำใบงานเกี่ยวกับสถานที่ในรูปแบบที่กำหนด

            - ทำในหนังสือหน้า 181-183 Part A

            - ส่งเมลล์หามาสเตอร์เกี่ยวกับ Talk about favourite place

วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ไทยพื้นฐาน

สอบฝึกอ่าน ๑๕ บรรทัด
หน้าบทวิเคราะห์ของบทที่๔
ในหนังสือวรรณคดีวิจักษ์
สอบได้๒เวลาคือ ๗.oo-๗.๓oน. และ ช่วงเวลาคาบ๘
สอบอ่านได้จนถึงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๕

คณิตพื้นฐาน

 
สอบท่องเลขยกกำลังสอง 1-60
สอบได้จนถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2555

ปฏิทินเทอม 2


เดือน พฤศจิกายน
สอบ Pre-test                                            6/11/55
World of Champion ครั้งที่1                    20/11/55
Reading Aloud                                        22/11/55
วันถวายราชสดุดีพระมหาธีรราชเจ้า         23/11/55
World of Champion ครั้งที่2                    29/11/55
สอบ Dictation                                       30/11/55

เดือนธันวาคม
ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตฯ                          3-7/12/55
หยุดวันรัฐธรรมนูญ                                  10/12/55
สอบ Formative                               17-19/12/55
World of Champion ครั้งที่3                   20/12/55
งานวันคริสต์มาส                                     22/12/55
หยุดปีใหม่                                 25/12/55 - 1/1/56

เดือนมกราคม
สอบกลางภาค                                    7-15/1/56
หยุดวันครู                                             16/15/56
College Day ครั้งที่48                        25-26/1/56
World of Champion ครั้งที่4                 31/11/56

เดือนกุมภาพันธ์
พิธีปิดกองลูกเสือ                                        1/2/56
ประกาศผลสอบกลางภาค                           8/2/56
สอบซ่อมกลางภาค                                   11/2/56
พิธีมอบเกียรติบัตรสุภาพบุรุษซ.ค.            14/2/56
สอบ Q.C.                                           18-19/2/56
สอบปลายภาคเทอม2                       20-28/2/56

เดือนมีนาคม
S.G. Charity Night 2012                        2-5/3/56
ประกาศผลสอบปลายภาคเทอม 2           16/3/56 
ข้อมูลจาก...บอร์ดข่าวสารม.2

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555

การบ้านปิดเทอมวิชาWriting

ประเภทงาน : งานกลุ่ม

ให้หาเนื้อเรื่อง Story อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เรื่อง Cinderella
แล้วแบ่งเนื้อเรื่องเป็นหัวข้อตามนี้
1.Setting
2.Characters
3.Sequence
4.Exposition
5.Conflict
6.Climax
7.Resolution

ดูตัวอย่างได้ที่ : www.learner.org/interactives/story/index.html

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2555